ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 16:35:16     โดย : สวท.แพร่
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแช่ฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น เชื่อมบ้านหาดผาคัน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532-485 ถึง 8 ต่อ 120-3 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562