ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 16:43:25     โดย : สวท.แพร่
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะปรับปรุงระบบประปาสำนักงานกองช่าง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะปรับปรุงระบบประปาสำนักงานกองช่าง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532-485 ถึง 8 ต่อ 120-3 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562