ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 16:52:25     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม หัวข้อย่อย ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป หัวข้อย่อยทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อย่อยทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงาน ก.พ. / แพร่
สิ้นสุดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562