ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 / 14:17:55     โดย : สทท.เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา


ข่าวรับสมัคร จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 29 มีนาคม พ.ศ. 2562