ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 มีนาคม 2562 / 17:36:42     โดย : สวท.ลำปาง
   แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุดเสิ่อมสภาพ(งานเงินทุนฯ)ครั้งที่ 2
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จะทำการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ(งานเงินทุนฯ) จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจ ติดต่อได้ที่ แขวงทางหลางลำปางที่ 2 โทรศัพท์ 0-5423-1125


ข่าวประกวดราคา จาก : แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 กรมทางหลวง
สิ้นสุดวันที่ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2562