ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มีนาคม 2562 / 15:45:39     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประกวดคลิปวิดิโอ ในหัวข้อ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" สอบถามโทร 0 2618 2323 ต่อ 1604,1607


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
สิ้นสุดวันที่ : 26 มีนาคม พ.ศ. 2562