ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มีนาคม 2562 / 16:18:55     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 20 รายการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 20 รายการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 191 หมู่ 8 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2562