ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 มีนาคม 2562 / 14:34:24     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   อ.บ.จ.นครรสวรรค์ ประสงค์จะเปิดรับโอนข้าราชการครู
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรณ์ ประสงค์จะดำเนินการรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ สังกัด องการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 กลุ่มสาระ รวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ )


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : องค์การปริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
สิ้นสุดวันที่ : 09 เมษายน พ.ศ. 2562