ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 มีนาคม 2562 / 12:09:58     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขายทอดตลาดทรัพย์สินไม่เหมาะสมจะรักษาเก็บไว้ จำนวน 49 รายการ
ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 49 รายการ ซึ่งจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภแเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕
สิ้นสุดวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2562