ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 มีนาคม 2562 / 19:03:32     โดย : สวศ.แม่ฮ่องสอน
   สวศ.แม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ 31 รายการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 31 รายการ โดยประกาศขายทอดตลาดเป็นระยะเวลา 10 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 7-20 มีนาคม 2562 และกำหนดขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 และให้ผู้ร่วมเสนอราคาประมูลขายทอดตลาด ลงทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มประมูลราคาขายทอดตลาด เวลา 10.00- 12.00 น. ณ.ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ สามารถสอบถามรายละเอียดพัสดุและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 053 612 011 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2562