ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2562 / 10:24:40     โดย : สวท.เชียงราย
   สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน ขายทอดตลาดยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน ขายทอดตลาดยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-6577 ต่อ 106


ข่าวประกวดราคา จาก : สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน
สิ้นสุดวันที่ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2562