ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2562 / 10:59:34     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 49 รายการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 2/2562 ประเภทยานพาหนะ และอื่นๆ จำนวน 49 รายการ โดยจัดทำขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในวันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนสหกรณ์เกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด หรือ โทร 053-217259 ต่อ 10022


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
สิ้นสุดวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2562