ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2562 / 11:23:51     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 ขอเชิญส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดประเภทเรื่องสั้น และบทกวี ในหัวข้อ “ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 ขอเชิญส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดประเภทเรื่องสั้น และบทกวี ในหัวข้อ “ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม เลขที่ 327 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า” หรือส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ทาง E-mail : phan@parliament.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทรศัพท์ ๐๒-2442515-6,02-2442522 หรือ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่ www.parliament.go.th/phan และเพจเฟซบุ๊ก “รางวัลพานแว่นฟ้า”


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2562