ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2562 / 16:24:01     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครคูรอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. วิขาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกเกษตรพืชสวนพืชไร่ จำนวน 1 อัตรารับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2562


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
สิ้นสุดวันที่ : 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2562