ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2562 / 16:27:36     โดย : สวท.แพร่
    โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 79 รูป ในระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 15 วัน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงานของท่าน และประชาชนทั่วไปสมัครบรรพชาอุปสมบทเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก ณ ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และที่วัดเจ้าคณะอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอัฐบริขาร ภัตตาหาร น้ำปานะ และอื่นๆ ได้ตามกำลังศรัทธา


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2562