ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2562 / 16:30:26     โดย : สวท.แพร่
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 37 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 37 รายการ กำหนดขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ผู้สนใจจะเสนอราคาสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-695896 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
สิ้นสุดวันที่ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2562