ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 มีนาคม 2562 / 12:33:32     โดย : สทท.เชียงใหม่
   โรงเรียนกาวิละอนุกูล รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนกาวิละอนุกูล รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 5324 4770


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนกาวิละอนุกูล
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2562