ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 มีนาคม 2562 / 12:35:27     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) จำนวน 4 รายการสอบถาม โทร. 0 5324 3746


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สิ้นสุดวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2562