ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 มีนาคม 2562 / 12:39:05     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฏร ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฏร ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็ฯพลเมืองในระบบอบประชาธิปไตยสอบถาม โทร. 0 2244 2515-6 หรือ 0 2244 2522


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฏร
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2562