ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 มีนาคม 2562 / 12:42:54     โดย : สทท.เชียงใหม่
   ศุนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ศุนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์สอบถาม โทร 0 5426 9277 ต่อ 111


ข่าวรับสมัคร จาก : ศุนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
สิ้นสุดวันที่ : 26 มีนาคม พ.ศ. 2562