ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 มีนาคม 2562 / 12:47:09     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติมหาเถรสมาคม จึงขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการสอบถาม โทร 0 5311 2671


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 05 เมษายน พ.ศ. 2562