ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 มีนาคม 2562 / 14:01:00     โดย : สวท.แพร่
   สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ จะทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ จะทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารสถานธนานุบาลฯ ซึ่งรายการที่จะทำการจำหน่าย มีดังนี้ 1. ประเภททองคำรูปพรรณ2. ประเภทนาฬิกา3. ประเภทโทรทัศน์4. ประเภทเครื่องมือช่าง เช่น หินเจีย, สว่านไฟฟ้า, เลาเตอร์, เครื่องเป่าลม5. ประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น โน๊คบุ๊ค, เตาอบไมโครเวฟ, เครื่องยนต์สูบน้ำฮอนด้าผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-511 188


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 20 เมษายน พ.ศ. 2562