ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 มีนาคม 2562 / 14:04:12     โดย : สวท.แพร่
   โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1
โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 จำนวน 20 คน นักเรียนออทิสติก จำนวน 5 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 คน และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 20 คน ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนมาสมัครและประเมินทางด้านกายภาพเบื้องต้น ได้ที่โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ เลขที่ 50 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 053 – 498 145 ฝ่ายบริหารวิชาการ 093 –1828 490 ผู้ประสานงาน ครูกัญญา 088 -4064 408 ครูเจษฎา 082 -3917 900


ข่าวรับสมัคร จาก : จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2562