ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 มีนาคม 2562 / 14:33:56     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอน บ้านพักพนักงาน อาคารเก็บพัสดุและโรงจอดรถ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอน บ้านพักพนักงาน อาคารเก็บพัสดุและโรงจอดรถ จำนวน 4 หลัง กำหนดยื่นประมูลราคาในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ในเวลา 09.00 – 10.30 น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 054-511-414 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
สิ้นสุดวันที่ : 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2562