ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 มีนาคม 2562 / 16:31:57     โดย : สวท.ลำปาง
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางมีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 2 หลัง
จังหวัดลำปางมีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 2 หลัง แห่งที่ 1 อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง ของสถานีอนามัยบ้านศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู แห่งที่ 2 อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง ของสถานีอนามัยบ้านฟ่อน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.40 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง โทร.0-5422-3022,0-8826-2247


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 18 เมษายน พ.ศ. 2562