ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 29 มีนาคม 2562 / 14:33:32     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   สหกรณ์การเกษตรฝางประกาศรับสมัครงาน
สหกรณ์การเกษตรฝาง จ.เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แปรรูป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สหกรณ์การเกษตรฝาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562


ข่าวรับสมัคร จาก : สหกรณ์การเกษตรฝาง
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2562