ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 2562 / 11:08:47     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางขยายเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเหมืองแร่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางขยายเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเหมืองแร่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางจะประกาศรายชื่อบุคคลที่มีประวัติผลงานและคุณสมบัติครบถ้วนในเว็บไซต์ http://www.industry.go.th/lampang/index.php และที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562