ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 2562 / 14:12:32     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2561
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2561กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 5 รายการ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 2 แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5300-3546 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
สิ้นสุดวันที่ : 25 เมษายน พ.ศ. 2562