ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 เมษายน 2562 / 14:54:10     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงประกาศจัดซื้อรถบรรทุก
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ข่าวประกวดราคา จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
สิ้นสุดวันที่ : 22 เมษายน พ.ศ. 2562