ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2562 / 12:04:52     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน สังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 5328 3741


ข่าวรับสมัคร จาก : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 26 เมษายน พ.ศ. 2562