ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2562 / 12:09:39     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 123 รายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามโทร 0 5327 6068


ข่าวประกวดราคา จาก : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 26 เมษายน พ.ศ. 2562