ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2562 / 13:50:11     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 ต่ำแหน่ง อัตราเงินเดือน 8,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีความสามารถด้านซ่อมบำรุงทั่วไป
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ สำนักงานอำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5327-7151


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สิ้นสุดวันที่ : 25 เมษายน พ.ศ. 2562