ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2562 / 14:24:51     โดย : สวท.ลำปาง
   เทศบาลนครลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 4 ถึง บริเวณบ้านเลขที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถ ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 และ ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5423 7237 ต่อ 7709,7710


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 18 เมษายน พ.ศ. 2562