ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2562 / 14:28:10     โดย : สวท.ลำปาง
   เทศบาลนครลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน...ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนนราชบุตร ถึง ถนนบุญวาทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 และยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5423 7237 ต่อ 7709,7710


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 17 เมษายน พ.ศ. 2562