ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2562 / 14:32:17     โดย : สวท.ลำปาง
   อำเภอเมืองลำปางเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2562
อำเภอเมืองลำปาง เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในเขตสำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง งานบัตรประจำตัวประชาชน และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ เคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชั้น 2 ฝั่งห้างโรบินสัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. ทุกวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : อำเภอเมืองลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 16 เมษายน พ.ศ. 2562