ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2562 / 15:20:43     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 8 รายการ ผู้สนใจสามารถเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง โทร. 0-5350-5048 ต่อ 15


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 17 เมษายน พ.ศ. 2562