ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 เมษายน 2562 / 15:19:41     โดย : สวท.พะเยา
   กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมืองพันธุ์ขาวลำพูน จำนวน 110 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาด
กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมืองพันธุ์ขาวลำพูน จำนวน 110 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาด แบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ผู้ที่สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และจะมีการประมูลราคาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา โทรศัพท์ 054-466080


ข่าวประกวดราคา จาก : กรมปศุสัตว์
สิ้นสุดวันที่ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562