ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 เมษายน 2562 / 12:31:58     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.tmd.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชม.


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
สิ้นสุดวันที่ : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562