ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 เมษายน 2562 / 13:29:28     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่3) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สิ้นสุดวันที่ : 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562