ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 / 15:19:38     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   อบต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
อบต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา


ข่าวรับสมัคร จาก :
สิ้นสุดวันที่ : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562