ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 / 16:25:38     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา โทรศัพท์ 054-481871 ต่อ 0 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562