ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 / 09:57:26     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๑ รายการ และรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน นก ๓๒๓ แม่ฮ่องสอน โดยสามารถประมูลได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.สอบถามรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓-๖๑๒๐๘๙


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562