ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 / 14:09:02     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรประเภทเครื่องจักรกลการเกษตรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรม ยกระดับ มาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 หรือ โทร. 0-5351-1288 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562