ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 / 13:49:19     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานให้กับบุคคลทั่วไปในจังหวัดแพร่ รอบที่ 3 / 2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานให้กับบุคคลทั่วไปในจังหวัดแพร่ รอบที่ 3 / 2562 เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ จำนวน 4 หลักสูตร คือ ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก, ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) และช่างสีเครื่องเรือน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 ระยะเวลาฝึกในสำนักงาน 2 เดือน (280 ชั่วโมง) และระยะเวลาฝึกในกิจการจำนวน 1 เดือน (140 ชั่วโมง)ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-660-259 ต่อ 17 หรือ www.dsd.go.th/phrae หรือติดต่อได้ที่ นางสาวพรรณนลิน บัวเทศ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนายการ หมายเลขโทรศัพท์ 088-294-4329


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562