ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 / 14:29:00     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ จ.3 จำนวน 2 อัตรา/ ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท2.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ระดับ จ.1 จำนวน 1 อัตรา/ ค่าตอบแทนเดือนละ9,400 บาท3.พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ) ระดับ จ.1 จำนวน 1 อัตรา/ ค่าตอบแทนเดือนละ9,400 บาทผู้ที่สนใจเตรียมหลักฐานการสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 28 พฤษภาคม 2562 เวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-626-982 ต่อ 17


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562