ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 / 10:19:49     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บไว้ ครั้งที่ 4/2562
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน ๒๖ รายการ กำหนดการลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษ๓าคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ซึ่งจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ ๑ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๕๓๒๑-๗๒๕๙ ต่อ ๑๐๐๒๒


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
สิ้นสุดวันที่ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562