ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 / 11:47:38     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ถนนฟากน้ำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา โทร.054-431513


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562