ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 / 11:48:06     โดย : สวท.พะเยา
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่2) หลักสูตรไทย – นานาชาติ ภาคปกติ – ภาคพิเศษ มากกว่า 100 หลักสูตร โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนวิจัยจำนวนมาก ดูรายละเอียดสาขาวิชาและสมัครที่ https://graduate.mahidol.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.02-441-4125 ต่อ 130-135


ข่าวรับสมัคร จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ้นสุดวันที่ : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562