ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 / 12:18:34     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   จังหวัดลำปางประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่งที่ได้รับทดแทน
จังหวัดลำปางมีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ 1 คัน ผู่ที่สนใจเข้าเสนอราคา ให้นำบัตรประชาชน มาขอรับเอกสารรายการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาดได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 054-265033 ต่อ 12


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562