ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 / 14:22:29     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 50 รายการ โดยขายตามสภาพและขายเป็นเศษเหล็ก ผู้สนใจจะดูสิ่งของและขอรับเอกสารได้ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
กำหนดขายทอดตลาดที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562